1973            Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
                      OSP Dzwono - Sierbowice             1973

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Dzwono-Sierbowice została założona w 1973 r. Założycielem był proboszcz parafii w Dzwono-Sierbowicach o. Feliks Wójcik. Pierwszymi kandydatami do Orkiestry była młodzież w wieku od 15 do 17 lat, a było ich 12.
Lekcje odbywały się jeden raz w tygodniu w środy od 15 do 20. W kwietniu 1973 roku odbył się pierwszy występ orkiestry z pomocą kilku muzyków z Orkiestry zakładowej w Wierbce. W sierpniu tegoż roku po raz pierwszy Orkiestra zagrała samodzielnie, a liczyła już 25 członków. Członkami orkiestry jest młodzież z pięciu wiosek naszej parafii, która z muzyką zetknęła się w zespole po raz pierwszy. W 1976 roku Orkiestra została przekazana pod patronat Ochotniczej Straży Pożarnej. Należy tu nadmienić, że w tym czasie w Polsce Ludowej Orkiestry działające przy Kościele nie mogły występować publicznie na żadnych uroczystościach. W zespole grają zarówno chłopcy jak i dziewczęta. W 1977 roku Orkiestra wystąpiła po raz pierwszy na przeglądzie wojewódzkim, gdzie zajęła I miejsce.
W roku 1978 nastąpiło pierwsze nagranie Orkiestry dla Polskiego Radia w Katowicach. W tym też roku na konkursie Międzywojewódzkim w Wieliczce, Orkiestra zakwalifikowała się do Przeglądu Ogólnopolskiego w Koszalinie. Tam też zdobyła nagrodę publiczności. Z każdego przeglądu czy festiwalu młodzi orkiestranci przywozili cenne trofea.
Do ważniejszych imprez w tym okresie należy też zaliczyć występ Orkiestry na Ogólnopolskim Zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie. Tam też Orkiestrę poznała prawie cała Polska Strażacka. W 1984r. Orkiestra wyjeżdża do byłej Czechosłowacji na zaproszenie tamtejszych Władz Pożarniczych. W tym też roku na Międzywojewódzkim Konkursie w Myślenicach orkiestra zakwalifikowała się po raz drugi na Ogólnopolski Przegląd w Koszalinie i tam po raz pierwszy Orkiestra wystąpiła z pokazem musztry paradnej. 22 września 1985 roku Orkiestra została zaproszona na uroczystość Odsłonięcia Pomnika Wincentego Witosa w Warszawie. Występ orkiestry wzruszył tłumy warszawiaków, gdy słuchali melodii patriotycznych. Tradycyjnie, co roku orkiestra jeździła na obchody Dni Prasy do Chorzowa, na obchody Dni Strażaka do Głubczyc, Baborowa, Koniecpola.
W 1989 roku zmarł o. Feliks Wójcik- założyciel naszej orkiestry. W 1993 roku z okazji 20-lecia orkiestry zorganizowano wycieczkę do Włoch. Podczas tego wyjazdu Orkiestra wystąpiła przed Janem Pawłem II. Był to pierwszy koncert orkiestry przed dziesięciotysięczną widownią. W 1994 roku Orkiestra wystąpiła na szesnastym Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Żorach. W 1995 roku Orkiestra zmieniła swoje pomieszczenia, przenosząc się z budynków parafialnych do pomieszczeń szkoły za zgodą burmistrza i dyrekcji szkoły. W 1996 roku Orkiestra wzięła udział w przeglądzie Wojewódzkim w Mikołowie. W tym też roku orkiestra wyjechała na 3-dniową wycieczkę do Warszawy, gdzie występowała nawet w Sejmie. W 1997 roku Orkiestra wystąpiła w Warszawie na sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży organizowanej okazji dnia Dziecka. W 1998 roku obchodziliśmy uroczyście jubileusz 25-lecia orkiestry, na której to uroczystości było dużo zaproszonych gości z władz centralnych i wojewódzkich. 10 września 2000 roku Orkiestra wystąpiła na I Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Zawierciu. W 2001 roku Orkiestra wzięła udział w I Powiatowych Konfrontacjach Orkiestr Dętych organizowanych przez Starostwo Zawierciańskie i Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu. W 2002 roku odbył się wojewódzki przegląd orkiestr w Lelowie, w którym nasza orkiestra również wzięła udział. 15 czerwca 2003 roku orkiestra bierze udział także w Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy. W 2003 roku podczas jubileuszu 30-lecia za całokształt pracy artystycznej Orkiestra została odznaczona Medalem "Zasłużona dla Województwa Śląskiego". Medal wręczył radny sejmiku wojewódzkiego Pan Marian Gajda. Dużym zaszczytem dla naszej Orkiestry jest fakt obrony dwóch prac magisterskich napisanych na temat naszej orkiestry. 11 czerwca 2005 roku Orkiestra grała na zlocie Harcerzy Seniorów w Sosnowcu- Ostrowach Górniczych. 23 lipca na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu Orkiestra wystąpiła na uroczystości Święta Policji.
W 2007 roku Orkiestra wystąpiła na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Konopiskach, gdzie otrzymaliśmy nagrodę Wójta dla Najlepiej prezentującej się Orkiestry.
14 września 2008 roku obchodziliśmy jubileusz 35-lecia Orkiestry.
Od sierpnia 2011 r. Kapelmistrzem Orkiestry jest p. Tomasz Zawadzki, który swoje pierwsze muzyczne kroki stawiał w naszej orkiestrze. 17 czerwca 2012 roku wzięliśmy udział w Festiwalu Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej.W 2013 roku Orkiestra wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się w Dąbrowie Zielonej, z którego zakwalifikowała się na etap regionalny, który odbył się 6 lipca 2014 roku w Polanicy-Zdrój.
W roku 2015 ponownie kwalifikacja do etapu Regionalnego, w 2016 roku dnie 2 lipca zagrała na etapie Regionalnym w Opatowie. Orkiestra w skali kraju zajęła 21. miejsce (na ponad 800 orkiestr), co jest dużym sukcesem.
Od marca 2017 r. zmiana na stanowisku kapelmistrzowskim. Obowiązki te przejął p. Karol Skóra, nasz wychowanek, który jest aktualnie studentem AM Katowice.
Kreator strony - przetestuj